0

میدان کوانتومی

935 بازدید

میدان کوانتومی را یک میدان نامرئی انرژی در نظر بگیرید که در ورای واقعیت مکان و زمان قرار دارد، آنجا نه هیچ کسی هست، نه هیچ چیزی و نه هیچ جایی، حتی زمان هم وجود ندارد. یک میدان لایتناهی انرژی و اطلاعات است که هیچ چیز فیزیکی یا مادی در آن وجود ندارد. ما نمی توانیم میدان کوانتومی را با حواس مان تجربه کنیم.

فیزیک دانان کوانتومی حدود صد سال است که در تلاشند این میدان را درک کنند. اسمی که آنها روی میدان کوانتومی گذاشته اند میدان یکپارچه است. دانشمندان دوست دارند با استفاده از ریاضیات تمام نیروهایی که به جهان سه بعدی نظم می بخشند را یکپارچه کنند.

بعد از بیگ بنگ و بعد از آن انفجار بزرگ نظم فوق العاده زیادی ایجاد شد. یک انفجار را در این واقعیت سه بعدی در نظر بگیرید، به جز بی نظمی چیزی نمی بینیم اما بعد از بیگ بنگ نظم ایجاد شد، بنابراین یک میدان یکپارچه، یک نوع هوش کیهانی بر ماهیت واقعیت حاکم است. چه نیرویی این عناصر مختلف را یکپارچه می کند و چنین نظمی ایجاد می کند؟ فیزیک دانان کوانتومی نظریه های مختلفی ارائه داده اند و با استفاده از ریاضیات توضیح داده اند که این انرژی چطور نظم ایجاد می کند. می توان گفت میدان یکپارچه یک میدان نامرئی انرژی است که به تمام چیزهای فیزیکی وحدت می بخشد.

وقتی ما دنیا را در قالب واقعیت سه بعدی درک می کنیم و وقتی به عنوان ماده به صورت موضعی در مکان و زمان زندگی می کنیم، احساس می کنیم که از تمام چیزهای مادی جدا هستیم. می توان گفت واقعیت سه بعدی باعث می شود ما خیال کنیم همه چیز از هم جداست.

جدایی در میدان یکپارچه، میدان کوانتومی، میدان نقطه صفر و انرژی کیهانی که به واقعیت سه بعدی ما نظم می بخشد جایی ندارد. این انرژی از جنس ارتباط است که تمام بر هم کنش های دنیای مادی به واسطه انرژی انجام می شود.

واقعیت فیزیکی با حواس تجربه می شود. اگر ما نتوانیم رویاهای مان را ببینیم، بو کنیم، بشنویم، لمس کنیم و بچشیم آن وقت از نظر ما این رویاها وجود ندارند. اما در مدل کوانتومی واقعیت در ورای حواس ما وجود دارد. ما فقط رویاهای مان را با با هوشیاری مان تجربه می کنیم.

واقعیت سه بعدی تمام چیزهای مادی را شامل می شود و همه چیز طول، عرض و ارتفاع دارد اما میدان کوانتومی عبارت از انرژی، فرکانس، ارتعاش، اطلاعات و آگاهی است. میدان کوانتومی قلمرو افکار است. اگر ما ماده باشیم و بخواهیم ماده را تغییر دهیم واقعیت بخشیدن به این تغییر به زمان نیاز دارد چون ما در قلمرویی هستیم که فضای آن لایتناهی است و علت تجربه زمان جابه جایی در بعد مکان است.

منتظر نظرات ارزشمند شما هستم.

باکس دانلود

اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد میدان کوانتومی

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: